Welkom bij VSO Atalant

In onze school werken wij als Asteria College en Klimopschool
samen aan 'Voortgezet Specialistisch Onderwijs' (VSO). Onze naam
is afgeleid van een mooie vlinder die we in Nederland vaak zien:
de atalanta. Het staat symbool voor onze leerlingen, die zich bij
ons ontpoppen tot jong volwassenen met mogelijkheden.
Klimopschool Asteria College Digitale rondleiding